Edebiyat tarihi nedir?

Bütün edebi hareketleri, dönemleri, yazar ve şairleri, dil ve üslup özelliklerini açıklayan bilim dalı veya kitap

Cümle içinde kullanımı

Edebiyat tarihinde ise onun adına hiçbir türlü rastlayamazsınız.
- S. Birsel

İlgili olabilecek başlıklar

Edebi nedir?
Ede nedir?